Home

Anti-apologetik, varför ingen borde bli övertygad om apologeters argument

 

Nedan följer senaste inlägg. Klicka på ”Alla inlägg” för att komma till flödet med alla inlägg. Letar du efter inlägg i en särskild kategori så använd med fördel tag-molnet längst ner på denna sida.

Senaste inlägg

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 16

Vi lämnar de kosmologiska argumenten och går in i en ny kategori – de teleologiska argumenten, det vill säga, argument utifrån ändamålsenlighet. Det första argument i denna del av boken är inte strukturerat på samma sätt som tidigare argument, alltså kommer inte heller svaret följa riktigt samma struktur. Argumentet går ut på att man finnerFortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 16”

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 13

Vi fortsätter med de kosmologiska argumenten i Sunnerdahls bok. Det förefaller något repetitivt då många kosmologiska argument är väldigt snarlika. Mycket tveksamt om det tjänar något till att presentera ett argument i tiotals olika snarlika former, men låt oss undersöka. Denna gång handlar argumentet om kausalitet: 1: Allting som börjar existera behöver något utanför demFortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 13”

Ungjordskreationism – kräver extremt snabb evolution.

Ungjordskreationister (YEC; efter engelskans Young Earth Creationists) brukar ofta beskrivas av andra och sig själva som ifrågasättande av evolutionsteori. Jag skulle dock hävda att just ungjordskreationisterna förutsätter en extrem evolution som är betydligt snabbare än vad någon vetenskaplig modell förutspår. Detta gäller dock inte nödvändigtvis gammeljordskreationister eller ”intelligent design”-förespråkare. Det låter kanske lite konstigt dåFortsätt läsa ”Ungjordskreationism – kräver extremt snabb evolution.”

Meta-debatten: vem äger ”bör”?

Svenska Apologetiksällskapet har publicerat en reflektion på debatten mellan Amanda Sköld och Stefan Gufstavsson, skriven av Micael Grenholm. Jag håller med Micael om att detta var en respektfull debatt som blev intressant. Jag vill bemöta vissa filosofiska antaganden i debatten om moral som verkar göra att både Micael och Stefan tycker att de har ettFortsätt läsa ”Meta-debatten: vem äger ”bör”?”

Mitokondrie-Eva och den mytologiska Eva

I populärvetenskapens namn så får olika vetenskapliga koncept ibland lite skämtsamma eller lekfulla smeknamn för att väcka allmänhetens intresse. Ibland kommer detta från forskare själva, ibland kommer det från när massmedia rapporterar om forskningen i populärvetenskapliga tidskrifter, TV och dagspress. Fördelen med detta är att man kan locka läsare som annars inte läst om teoretiskFortsätt läsa ”Mitokondrie-Eva och den mytologiska Eva”

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 12

Vi har hittills tittat på 11 argument för guds existens på temat ”erfarenheten av att vara människa”. Nu når vi ett nytt tema som är mycket populärt bland apologeter – nämligen de kosmologiska argumenten. Ofta hänvisar man till modern fysik, men drar egna slutsatser. Vi börjar med ett argument som tycks vara en variant påFortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 12”

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 11

Här går Sunnerdahl tillbaka till att argumentera för en guds existens snarare än att argumentera emot naturalism. Detta argument utgår ifrån personlighet: 1: Människan är personlig.2: Alltså måste människan ha ett personligt ursprung.3: Om människan har ett personligt ursprung så finns Gud. 4: Alltså finns Gud. Tobias Sunnerdahl, Liten handbok om de vanligaste argumenten förFortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 11”

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 10

Argument nummer 10 i ordningen är argumentet från fri vilja. Så låt oss först bekanta oss lite med de olika synerna på fri vilja som existerar. Det centrala konceptet när man diskuterar fri vilja är determinism där alla effekter är orsakade av tidigare faktorer(orsaker). Enligt determinismen kan vi principiellt förstå en effekt genom dess orsakandeFortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 10”

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 9

Detta är ett argument emot naturalism utifrån medvetandet – vilket kommer bli svårt då man inte har en särskilt god förståelse för hur medvetande egentligen fungerar. I inledningen blir jag tvungen att direkt invända emot Sunnerdahls bristande beskrivning av naturalism: Om naturalismen är sann måste vårt medvetande vara precis samma sak som vår hjärna. TobiasFortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 9”

En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 8

Vi har nu nått fram till ett antal argument Sunnerdahl inte menar är bevis för någon guds existens utan snarare är tänkta som motbevis mot ateism. Detta argument handlar om rationellt tänkande och vi har stött på Plantingas version av detta argument i bloggens allra första inlägg. Som biolog framstår detta argument som fullständigt befängt,Fortsätt läsa ”En liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro – Argument 8”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång