Replik 2: Kristen i skolan – Anti-apologetik, cherry picking?

Inlägget kring konferensen ”Kristen i skolan” har väckt reaktioner, vilket givits respons till här. Hobbyteologen har skrivit ytterligare ett svar vilket detta inlägg avser att replikera på. Kvalitativa och kvantitativa data Hobbyteologens huvudsakliga kritik mot min reflektion kring ”Kristen i skolan” handlar om att jag bortser från kvalitativa data och endast ser till den kvantitativaFortsätt läsa ”Replik 2: Kristen i skolan – Anti-apologetik, cherry picking?”

Replik: Kristen i skolan

Inlägget som skrevs efter konferensen ”Kristen i skolan” har fått respons, vilket såklart är kul. Replikskifte är ofta mer givande än en ensidig kritik. Jag tänkte vara något effektiv och bemöta två inlägg samtidigt då de båda har en överlappande kritik. Det första inlägget skrevs av Hobbyteologen och det andra av Micael Grenholm själv ettFortsätt läsa ”Replik: Kristen i skolan”

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång